LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Tháng Năm 7, 2018 9:01 sáng

 Từ ngày 07 tháng 05 năm 2018 đến ngày 12 tháng 05 năm 2018

Thứ

(ngày)

Buổi sáng Buổi chiều Người trực
Hai

(07/05)

– Chào cờ

– Lên lớp theo TKB.

– TD, múa hát giữa giờ.

– Lên lớp theo TKB.

– Họp, nhận đề thi tại PGD (đ/c Cương)

đ/c

Hương

Ba

(08/05)

– Thi HKII: K6: Văn, Sinh; K8: Văn – Thi HKII: K7 Văn, Lí, K8: TH đ/c

Lưỡng

(09/05)

– Thi HKII: K6: Toán, Anh; K8: Toán – Thi HKII: K7: Toán, Anh. đ/c

Cương

Năm

(10/05)

– Chấm thi – Chấm thi đ/c

Hương

Sáu

11/05)

– Lên lớp theo TKB.

– Hội ý GV (sau tiết 4).

– Lên lớp theo TKB.

 

đ/c

Cương

Bảy

(12/05)

– Lên lớp theo TKB.

– TD, múa hát giữa giờ.

– Lên lớp theo TKB.

 

đ/c

Lưỡng

CN

(13/05)

     

Nam Đào, ngày 07 tháng 05 năm 2018

Hiệu trưởng

 

Vũ Tiến Lưỡng