LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Tháng Tư 23, 2018 8:45 sáng

 Từ ngày 23 tháng 04 năm 2018 đến ngày 28 tháng 04 năm 2018

Thứ

(ngày)

Buổi sáng Buổi chiều Người trực
Hai

(23/04)

– Chào cờ, dâng hương giỗ Tổ.

– Lên lớp  theo TKB.

– TD, múa hát giữa giờ

– Lên lớp theo TKB.

 

đ/c

Hương

Ba

(24/04)

– Lên lớp theo TKB.

– TD, múa hát giữa giờ.

– SH Tổ TN.

– Lên lớp theo TKB.

 

đ/c

Lưỡng

(25/04)

– Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương.   đ/c

Cương

Năm

(26/04)

– Lên lớp theo TKB.

– TD, múa hát giữa giờ.

– Lên lớp theo TKB.

– 16h LĐVS khu vực.

đ/c

Hương

Sáu

27/04)

– Lên lớp theo TKB.

– Hội ý GV (sau tiết 4).

– Làm việc với PGD về dạy 2 buổi/ngày.

– Lên lớp theo TKB.

 

đ/c

Cương

Bảy

(28/04)

– Lên lớp theo TKB.

– TD, múa hát giữa giờ.

– Lên lớp theo TKB.

 

đ/c

Lưỡng

CN

(29/04)

     

Nam Đào, ngày 23 tháng 04 năm 2018

Hiệu trưởng

 

Vũ Tiến Lưỡng