Liên hệ

Trường THCS Nam Đào

Địa chỉ: Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn:   Vũ Tiến Lưỡng   Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0984988037   Email: thcsnamdaonamdinh@gmail.com