LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 TỪ 30/12/2019 ĐẾN 5/1/2020

Tháng Mười Hai 30, 2019 8:23 sáng
THỨ

NGÀY

SÁNG CHIỀU TRỰC

GH

HAI

30/12

– Chào cờ

– Lên lớp

 

– Học thêm

– Làm điểm HKI

Đ/c

Hương

BA

31/12

– Lên lớp

– TD, múa hát giữa giờ

– Học thêm

– Làm điểm HKI

Đ/c

Lưỡng

01/01

– Nghỉ Tết dương lịch – Nghỉ Tết dương lịch Đ/c

Cương

NĂM

02/01

– Lên lớp

– TD, múa hát giữa giờ

– Bồi dưỡng HSG

– Làm điểm HKI

Đ/c

Cương

SÁU

03/01

– Lên lớp

– Hội ý cuối tuần

– Thi HBTA cấp tỉnh

– Học thêm

– Làm điểm HKI

Đ/c

Hương

BẢY

04/01

– Lên lớp

– TD, múa hát giữa giờ

– Học thêm

– Làm điểm HKI

Đ/c

Lưỡng

CN

05/01

– Lao động VSMT