LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 TỪ 23/12 ĐẾN 29/12/2019

Tháng Mười Hai 23, 2019 8:20 sáng
THỨ

NGÀY

SÁNG CHIỀU TRỰC

GH

HAI

23/12

– Chào cờ

– Lên lớp

 

– Học thêm

 

Đ/c

Hương

BA

24/12

– Chấm thi HKI – Chấm thi HKI Đ/c

Lưỡng

25/12

– Lên lớp

– TD, múa hát giữa giờ

– Học thêm

 

Đ/c

Cương

NĂM

26/12

– Lên lớp

– TD, múa hát giữa giờ

– Bồi dưỡng HSG Đ/c

Cương

SÁU

27/12

– Lên lớp

– Hội ý cuối tuần

– Học thêm

 

Đ/c

Hương

BẢY

28/12

– Lên lớp

– TD, múa hát giữa giờ

– Học thêm

 

Đ/c

Lưỡng

CN

29/12