LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 TỪ 16/12 ĐẾN 22/12/2019

Tháng Mười Hai 23, 2019 8:18 sáng
THỨ

NGÀY

SÁNG CHIỀU TRỰC

GH

HAI

16/12

– Chào cờ

– Lên lớp

 

– Học thêm

 

Đ/c

Hương

BA

17/12

– Lên lớp

– TD, múa hát giữa giờ

– Họp Chi bộ Đ/c

Lưỡng

18/12

– Lên lớp

– TD, múa hát giữa giờ

– Học thêm

– Nhận đề tại PGD

Đ/c

Cương

NĂM

19/12

– Thi K6+K7 – Thi K6+K9 Đ/c

Cương

SÁU

20/12

– Thi K7+K8

 

– Thi K8+K9

 

Đ/c

Hương

BẢY

21/12

– Thi K9

– 9h đổi bài miền

– Học thêm

– Chấm thi miền

Đ/c

Lưỡng

CN

22/12

– Chấm thi miền – Chấm thi miền