LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 TỪ 9/12 ĐẾN 15/12/2019

Tháng Mười Hai 23, 2019 8:16 sáng
THỨ

NGÀY

SÁNG CHIỀU TRỰC

GH

HAI

9/12

– Chào cờ

– Lên lớp

 

– Học thêm

 

Đ/c

Hương

BA

10/12

– Lên lớp

– TD, múa hát giữa giờ

  Đ/c

Lưỡng

11/12

– Lên lớp

– TD, múa hát giữa giờ

– Học thêm

 

Đ/c

Cương

NĂM

12/12

– Lên lớp

– TD, múa hát giữa giờ

– Thi KHKT, STEM

– Bồi dưỡng HSG

– Thi KHKT, STEM

Đ/c

Cương

SÁU

13/12

– Lên lớp

– Hội ý HĐ (sau T4)

 

– Học thêm

 

Đ/c

Hương

BẢY

14/12

– Lên lớp

– TD, múa hát giữa giờ

– Nộp DS GV chấm thi

– Học thêm

 

Đ/c

Lưỡng

CN

15/12