LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 TỪ 2/12 ĐẾN 8/12/2019

Tháng Mười Hai 4, 2019 8:01 sáng
THỨ

NGÀY

SÁNG CHIỀU TRỰC

GH

HAI

2/12

– Chào cờ

– Lên lớp

 

– Học thêm

 

Đ/c

Hương

BA

3/12

– Lên lớp

– TD, múa hát giữa giờ

– Họp màng lưới Võ thuật Đ/c

Lưỡng

4/12

– Lên lớp

– TD, múa hát giữa giờ

– Học thêm

 

Đ/c

Cương

NĂM

5/12

– Lên lớp

– TD, múa hát giữa giờ

 

– SHCM tổ

– Bốc thăm thi HBTA

Đ/c

Cương

SÁU

6/12

– Lên lớp

– Nộp HSơ STEM

– Hội ý HĐ (sau T4)

 

– Học thêm

– Thi vòng chung kết HBTA tại N.Tiến

Đ/c

Hương

BẢY

7/12

– Lên lớp

– TD, múa hát giữa giờ

– Học thêm

 

Đ/c

Lưỡng

CN

8/12