CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, HỌC SINH TRƯỜNG THCS NAM ĐÀO TIẾP TỤC LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY 01/7/2018

Tháng Bảy 1, 2018 9:38 sáng

Sáng ngày 01/7/2018, thực hiện Kế hoạch VSMT của UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực, CB, GV, NV và học sinh nhà trường đã tích cực tham gia VSMT đem lại một môi trường Xanh- Sạch- Đẹp hơn. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lao động:A20

A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A20