TRƯỜNG THCS NAM ĐÀO RA QUÂN LÀM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Tháng Năm 7, 2018 9:04 sáng

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện Nam Trực, Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực, ngày 06/5/2018 cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Nam Đào tiếp tục ra quân thực hiện vệ sinh môi trường trong đợt tiếp theo của tháng 5/2018. Dưới đây là một số hình ảnh lao động vệ sinh của nhà trường.

20180506_074711 20180506_073839 20180506_073848 20180506_073848(0) 20180506_073851 20180506_073857 20180506_073923 20180506_073934 20180506_073935 20180506_074129 20180506_074215 20180506_074218 20180506_074235 20180506_074236 20180506_074238 20180506_074252 20180506_074254 20180506_074257 20180506_074258