BƠI 6

HOẠT ĐỘNG CỦA BỂ BƠI TRƯỜNG THCS NAM ĐÀO HÈ 2018

BƠI…BƠI….VÀ BƠI. Bơi là một kỹ năng sinh tồn không thể thiếu của mỗi con người. Bơi là một yếu tố quan trọng tạo nên mùa Hè đầy bổ ích và lý thú năm nay. Hãy đến với bể bơi trường THCS NAM ĐÀO…

Thông tư 30

Ban hành chuẩn nghề nghiệp Giáo viên Thong_tu_30_ban_hanh_chuan_nghe_nghiep_GV  

Thông tư 58

Quy chế đánh giá xếp loại học sinh TT 58 Quy_che_ DG_XL_12_12_2011

Quyết định số 16-2013/UBND

của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành quy chế dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh QD_16-2013_UBND_30052013