ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 TỪ 03/9 ĐẾN 09/9/2018

THỨ/NGÀY SÁNG CHIỀU NGƯỜI TRỰC THỨ HAI03/9 – Nghỉ Quốc khánh – Nghỉ Quốc khánh Đ/c Hương THỨ BA04/9 – Lên lớp – Lên lớp- Chuẩn bị các ĐK cho Khai giảng Đ/c Lưỡng THỨ…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 TỪ 27/8/2018 ĐẾN 01/9/2018

THỨ/NGÀY SÁNG CHIỀU NGƯỜI TRỰC THỨ HAI 27/8 – Chào cờ – Lên lớp – Lên lớp Đ/c Hương THỨ BA 28/8 – Lên lớp – Lên lớp Đ/c Lưỡng THỨ TƯ 29/8 – Lên lớp – Lên lớp – Tập ĐH, ĐN Đ/c Cương