LỊCH CÔNG TÁC TỪ 13/8/2018 ĐẾN 19/8/2018

THỨ/NGÀY SÁNG CHIỀU NGƯỜI TRỰC THỨ HAI13/8 Diễn tập quân sự Ôn tập Đ/c Hương THỨ BA14/8 Diễn tập quân sự Ôn tập Đ/c Lưỡng THỨ TƯ15/8 Diễn tập quân sự Ôn tập Đ/c Cương THỨ NĂM16/8

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 30/7/2018 – 05/8/2018

Thứ(ngày) Buổi sáng Buổi chiều Người trực Hai(30/7) HỌP HỘI ĐỒNG đ/cHương Ba(31/7) CHUẨN BỊ CÁC ĐK CHO NĂM HỌC MỚI   CHUẨN BỊ CÁC ĐK CHO NĂM HỌC MỚI   đ/cLưỡng