ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 TỪ 17/12 ĐẾN 23/12/2018

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 17/12 – Chào cờ – HĐNK – Lên lớp   – Lên lớp – Đánh giá CC, VC Đ/c Hương BA 18/12 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ   – Lên lớp – Nộp hồ sơ đánh…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 TỪ 10/12 ĐẾN 16/12/2018

THỨNGÀY SÁNG CHIỀU TRỰCGH HAI10/12 – Chào cờ- HĐNK – Lên lớp   – Lên lớp  Đ/cHương BA11/12 – Lên lớp- TD, múa hát giữa giờ   – Lên lớp  Đ/cLưỡng TƯ12/12 – Lên lớp- TD, múa…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 TỪ 03/12 ĐẾN 09/12/2018

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 03/12 – Chào cờ – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ – Lên lớp   Đ/c Hương BA 04/12 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ   – Lên lớp   Đ/c Lưỡng TƯ 05/12 – Lên…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 TỪ 26/11 ĐẾN 02/12/2018

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 26/11 – Chào cờ – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ – Lên lớp   Đ/c Hương BA 27/11 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ   – Lên lớp   Đ/c Lưỡng TƯ 28/11 – Lên…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 TỪ 19/11 ĐẾN 25/11/2018

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 19/11 – Chào cờ – Lên lớp   – Lên lớp   Đ/c Hương BA 20/11 Kỷ niệm ngày 20/11     Đ/c Lưỡng TƯ 21/11 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ   – Lên lớp   Đ/c Cương NĂM 22/11
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 TỪ 12/11 ĐẾN 18/11/2018

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 12/11 – Chào cờ – Lên lớp – Nộp DS thi đấu TDTT – Lên lớp   Đ/c Hương BA 13/11 – Lên lớp – TD, múa hát giữa gi   – Lên lớp   Đ/c Lưỡng TƯ 14/11 – Lên…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 TỪ 05/11 ĐẾN 11/11/2018

THỨNGÀY SÁNG CHIỀU TRỰCGH HAI05/11 – Chào cờ- Lên lớp   – Lên lớp  Đ/cHương BA06/11 – Tham gia Hội thi GVDG cấp huyện tại Nam Hồng    – Lên lớp  Đ/cLưỡng TƯ07/11 – Lên lớp-…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 TỪ 29/10 ĐẾN 04/11/2018

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 29/10 – Chào cờ – Lên lớp   – Lên lớp   Đ/c Hương BA 30/10 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ     – Lên lớp   Đ/c Hương TƯ 31/10 – Lên lớp – TD, múa hát giữa…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 TỪ 22/10 ĐẾN 28/10/2018

THỨNGÀY SÁNG CHIỀU TRỰCGH HAI22/10 – Chào cờ- Lên lớp – Lên lớp   Đ/cHương BA23/10 – Lên lớp- TD, múa hát giữa giờ  – Thi K8: V+TA  K9: V+TH   Đ/cHương TƯ24/10 – Lên lớp- TD, múa…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 TỪ 15/10-21/10/2018

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 15/10 – Chào cờ – Lên lớp – Nộp DL QLNT cho PGD – Lên lớp   Đ/c Hương BA 16/10 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ     – Lên lớp   Đ/c Hương TƯ 17/10 -…