ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 TỪ 30/12/2019 ĐẾN 5/1/2020

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 30/12 – Chào cờ – Lên lớp   – Học thêm – Làm điểm HKI Đ/c Hương BA 31/12 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ – Học thêm – Làm điểm HKI Đ/c Lưỡng TƯ 01/01 – Nghỉ…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 TỪ 23/12 ĐẾN 29/12/2019

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 23/12 – Chào cờ – Lên lớp   – Học thêm   Đ/c Hương BA 24/12 – Chấm thi HKI – Chấm thi HKI Đ/c Lưỡng TƯ 25/12 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ – Học…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 TỪ 16/12 ĐẾN 22/12/2019

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 16/12 – Chào cờ – Lên lớp   – Học thêm   Đ/c Hương BA 17/12 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ – Họp Chi bộ Đ/c Lưỡng TƯ 18/12 – Lên lớp – TD, múa hát…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 TỪ 9/12 ĐẾN 15/12/2019

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 9/12 – Chào cờ – Lên lớp   – Học thêm   Đ/c Hương BA 10/12 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ   Đ/c Lưỡng TƯ 11/12 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ -…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 TỪ 2/12 ĐẾN 8/12/2019

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 2/12 – Chào cờ – Lên lớp   – Học thêm   Đ/c Hương BA 3/12 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ – Họp màng lưới Võ thuật Đ/c Lưỡng TƯ 4/12 – Lên lớp – TD,…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 TỪ 25/11 ĐẾN 1/12/2019

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 25/11 – Chào cờ – Lên lớp   – Học thêm   Đ/c Hương BA 26/11 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ   Đ/c Lưỡng TƯ 27/11 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ -…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 TỪ 18/11 ĐẾN 24/11/2019

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 18/11 – Chào cờ – Lên lớp   – Học thêm   Đ/c Hương BA 19/11 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ – Chuẩn bị các ĐK tọa đàm ngày 20/11 Đ/c Lưỡng TƯ 20/11 -…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 TỪ 11/11 ĐẾN 17/11/2019

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 11/11 – Chào cờ – Lên lớp   – Học thêm   Đ/c Hương BA 12/11 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ – Chấm thi VN các lớp Đ/c Lưỡng TƯ 13/11 – Lên lớp – TD,…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 TỪ 4/11 ĐẾN 10/11/2019

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 4/11 – Chào cờ – Lên lớp – Đón đoàn T.Tra tài chính – Học thêm   Đ/c Hương BA 5/11 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ – Nộp DS HS thi HBTA Đ/c Lưỡng
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 TỪ 28/10 ĐẾN 3/11/2019

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 28/10 – Chào cờ – Lên lớp – Học thêm – Lên điểm GĐI Đ/c Hương BA 29/10 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ – Thống kê điểm GĐI Đ/c Lưỡng TƯ 30/10 – Lên…