ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 TỪ 18/3 ĐẾN 24/3/2019

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 18/3 – Chào cờ – Lên lớp – Lên lớp   Đ/c Hương BA 19/3 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ   – Lên lớp – Tập huấn đội Võ thuật Đ/c Lưỡng TƯ 20/3 – Lên…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 TỪ 11/3 ĐẾN 17/3/2019

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 11/3 – Chào cờ – Lên lớp – Lên lớp – Thi GĐIII – Tập huấn đội Võ thuật Đ/c Hương BA 12/3 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ   – Lên lớp – Thi GĐIII
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 TỪ 04/3 ĐẾN 10/3/2019

THỨNGÀY SÁNG CHIỀU TRỰCGH HAI4/3 – Chào cờ- Lên lớp – Lên lớp  Đ/cHương BA5/3 – Lên lớp- TD, múa hát giữa giờ   – Lên lớp  Đ/cLưỡng TƯ6/3 – Lên lớp- TD, múa hát…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 TỪ 25/2 ĐẾN 3/3/2019

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 25/2 – Chào cờ – Lên lớp – Lên lớp – KSCL tháng 2 Đ/c Hương BA 26/2 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ   – Lên lớp – KSCL tháng 2 Đ/c Lưỡng TƯ 27/2 -…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 TỪ 18/2 ĐẾN 24/2/2019

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 18/2 – Chào cờ – Lên lớp – Lên lớp – Nộp DS thi TOEFL Đ/c Hương BA 19/2 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ   – Lên lớp   Đ/c Lưỡng TƯ 20/2 – Lên lớp -…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 TỪ 11/2 ĐẾN 17/2/2019

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 11/2 – Chào cờ – Đón đoàn TTSP K38 – Lên lớp – Lên lớp   Đ/c Hương BA 12/2 – Nghỉ chợ Viềng (Dạy bù vào 17/2) – Nghỉ chợ Viềng (Dạy bù vào 17/2) Đ/c Lưỡng TƯ 13/2
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 TỪ 28/1 ĐẾN 03/2/2019

THỨNGÀY SÁNG CHIỀU TRỰCGH HAI28/1 – Chào cờ- Sơ kết HKI toàn trường – Lên lớp – Lên lớp  Đ/cHương BA29/1 – Lên lớp- TD, múa hát giữa giờ – Dự Sơ kết HKI PGD – Lên…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 TỪ 21/1 ĐẾN 27/1/2019

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 21/1 – Chào cờ – HĐNK 6B – Lên lớp – Lên lớp   Đ/c Hương BA 22/1 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ   – Lên lớp   Đ/c Lưỡng TƯ 23/1 – Lên lớp – TD, múa…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 TỪ 14/1 ĐẾN 20/1/2019.

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 14/1 – Chào cờ – HĐNK 6A – Lên lớp – Lên lớp   Đ/c Hương BA 15/1 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ   – Lên lớp   Đ/c Lưỡng TƯ 16/1 – Lên lớp – TD,…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 TỪ 07/1 ĐẾN 13/1/2019

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 07/1 – Chào cờ – HĐNK 7D – Lên lớp – Lên lớp – Nộp kết quả điểm TK HKI cho PGD Đ/c Hương BA 08/1 – Lên lớp – TD, múa hát giữa giờ – Thi HBTA…