ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 TỪ 01/10 ĐẾN 07/10/2018

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 01/10 – Chào cờ – Lên lớp – Tập huấn CNTT tại SGD   – Lên lớp   Đ/c Hương BA 02/10 – Lên lớp     – Lên lớp   Đ/c Hương TƯ 03/10 – Lên lớp – TD, múa hát giữa…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 TỪ 24/9 ĐẾN 30/9/2018

THỨNGÀY SÁNG CHIỀU TRỰCGH HAI24/9 Tổ chức rằm trung thu Tổ chức rằm trung thu Đ/cHương BA25/9 – Lên lớp- Giờ HĐNG (đọc sách)- Hội ý liên tịch   – Lên lớp Đ/cHương TƯ26/9 – Lên…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 TỪ 17/9 ĐẾN 23/9/2018

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC GH HAI 17/9 – Chào cờ, HĐNK 9B – Lên lớp – Tập huấn GV TAnh   – Lên lớp – 16h30 lao động VSMT Đ/c Hương BA 18/9 – Lên lớp – Giờ HĐNG – Đón đoàn KT…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 TỪ 10/9 ĐẾN 16/9/2018

THỨNGÀY SÁNG CHIỀU TRỰCGH HAI10/9 – Chào cờ, HĐNK 9A- Lên lớp  – Lên lớp Đ/cHương BA11/9 – Lên lớp- Giờ HĐNG- Kiểm tra NN   – Lên lớp Đ/cHương TƯ12/9 – Lên lớp- TD,…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 TỪ 03/9 ĐẾN 09/9/2018

THỨ/NGÀY SÁNG CHIỀU NGƯỜI TRỰC THỨ HAI03/9 – Nghỉ Quốc khánh – Nghỉ Quốc khánh Đ/c Hương THỨ BA04/9 – Lên lớp – Lên lớp- Chuẩn bị các ĐK cho Khai giảng Đ/c Lưỡng THỨ…
ẢNH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 TỪ 27/8/2018 ĐẾN 01/9/2018

THỨ/NGÀY SÁNG CHIỀU NGƯỜI TRỰC THỨ HAI 27/8 – Chào cờ – Lên lớp – Lên lớp Đ/c Hương THỨ BA 28/8 – Lên lớp – Lên lớp Đ/c Lưỡng THỨ TƯ 29/8 – Lên lớp – Lên lớp – Tập ĐH, ĐN Đ/c Cương

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 13/8/2018 ĐẾN 19/8/2018

THỨ/NGÀY SÁNG CHIỀU NGƯỜI TRỰC THỨ HAI13/8 Diễn tập quân sự Ôn tập Đ/c Hương THỨ BA14/8 Diễn tập quân sự Ôn tập Đ/c Lưỡng THỨ TƯ15/8 Diễn tập quân sự Ôn tập Đ/c Cương THỨ NĂM16/8